Farvergade 10, 5. sal
1463 København K
Danmark
Tlf 35 30 44 00
Fax 35 30 44 01

Sex - Krop - Give it UP!

SexForumTeater
Sex - Krop - Give it Up! er forumteater for 12-16
årige, der kombinerer historiefortælling, iscenesatte scenarier og interaktion
med publikum.

Forestillingen tager afsæt i de unges ståsted, og giver dem
mulighed for at forholde sig til seksualitet på sikker afstand og i fællesskab
med andre jævnaldrende.

Der er tale om 90 minutters vedkommende
seksualundervisning 'on stage', som søger at aftabuisere, nuancere og stille
spørgsmål til seksualitet. Det er muligt at opleve forestillingen alene eller i
kombination med workshopforløb, hvor de unge arbejder videre med tematikker
såsom 'den første gang', 'kropsidealer', 'grænser' eller 'homoseksualitet'.

Dato: lørdag den 25. april 2020, kl. 18:00
Varighed: 90 min.
Aldersgruppe: 12 år til 16 år
Spillested: Stenhushallen
Lokale: S3, Konferencesalen
Adresse: Stenhusvej 20, 4300 Holbæk
Opførelser
Dato Spillested
21/04 kl. 19:00 Makvärket
24/04 kl. 18:30 Stenhushallen
25/04 kl. 18:00 Stenhushallen