Nørregade 26, 1. sal
1165 København K
Danmark
Tlf 35 30 44 00
Fax 35 30 44 01
Foto: Ditte Valente

FESTIVALENS HJERTE – Et sanserefleksionsrum for de mindste

Besøg Festivalens Hjerte
fra fredag d. 1. april
til søndag d. 3. april 2022


- et rum som eksperimenterer kreativt med teateroplevelsen for de mindste Festivalens Hjerterum vokser sig større i løbet af festivalen i takt med at børnenes refleksioner og eksperimenter får udtryk og materialiserer sig. Tag et billede med mobilen sammen med dit barn af dét, der optager dem mest ved den oplevelse, de har haft i teatret.

Lyt og mærk efter…
- en ledning på gulvet, blomsterne på kostumet, lampen i loftet eller selve teaterbilletten
er måske ikke det, du selv syntes var vigtigst, men måske er det dér, dit barns opmærksomhed og fascination var. Tag billedet med, når I besøger ét af Festivalens hjerterum, hvor I har mulighed for at få det printet og arbejde videre med det.

Besøg ét af vores to hjerterum, når I har set en teaterforestilling. I hjerterummene kan I holde en kreativ hyggepause og bidrage til det værk, som kunstnerduoen Lydport i løbet af festivalen skaber ud af børnenes refleksioner.

Festivalens hjerterum findes på Biblioteket og i Musikhusets foyer.

Begge steder holder åbent
Fredag den 1. april . . . . . . . . kl. 12-18
Lørdag den 2. april . . . . . . . . kl. 9-18
Søndag den 3. april . . . . . . . kl. 9-15

OM FESTIVALENS HJERTE

Teatercentrum ønsker at øge sit fokus på de 0-6åriges teateroplevelser i forbindelse med den turnerende begivenhed Aprilfestival – teater for små & store, som arrangeres hvert år i samarbejde med en ny værtskommune.

Ambitionen er at få teateroplevelserne til at blomstre hos de 0-6årige ved at opkvalificere og forberede de voksne, som er omkring disse første møder.

Det betyder, at pædagoger i dagtilbud og i Aprilfestivalens værtskommune igennem forskellige møder og workshops med kunstnere og børn introduceres til metoder, der skal styrke kvaliteten af mødet mellem teater og børn.

Dernæst at forældre (og til dels bedsteforældre/søskende) involveres og præsenteres for nogle af metoderne, så de kan være aktive parter i et styrket møde mellem børn og teater.

FOKUS PÅ NU'ET OG NÆRVÆRET

Teatercentrum ønsker med dette projekt ”FESTIVALENS HJERTE” at kvalificere de oplevelser, som børn i 0-6års alderen har med teater ved at sætte fokus på oplevelsen, nuet, nærværet og refleksionen via æstetiske og sanselige metoder udviklet i samarbejde mellem kunsterne og pædagoger. Æstetisk læring skal her forstås som den læring, man opnår gennem sanser, følelser og oplevelser.

Den tidlige indsats handler i høj grad om give de voksne, pædagoger såvel som forældre og bedsteforældre en opmærksomhed på, at børn helt ned til 6 månedersalderen får noget ud af det æstetiske møde og at rette deres fokus på, hvordan de kan være rammesættere og katalysatorer for dette møde på forskellige måder.

”… der er stor forskel på og forskellige fordele ved, om kunstneren indgår i rollen som kunstformidler, eller om de i højere grad er kunstnerisk medskaber sammen med børnene. Der kan desuden være sociale fordele for eleverne og et stort læringspotentiale for lærerne ved at samarbejde med kunstnere, som har en helt anden tilgang til proces og resultat, end man ellers har i skolesammenhænge”. (Statens Kunstfond, www.kunst.dk)


Citatet er en del af Statens Kunstfonds offentliggørelse af et stort forskningsprojekt fra 2017, der omhandler værdien af børn og unges møde med kunsten. I citatet henvises der til skolebørn, men vi ved fra anden forskning, at de æstetiske møder, hvor børn helt ned i vuggestuen får mulighed for at være kunstnerisk medskabende sammen med en kunstner, har ligeså høj kvalitet, som hvis mødet sker i skolen.

Vi har en tendens til først at tage børns refleksioner alvorligt, når de kan udtrykke dem i ord. Mødet med kunst er essentielt også for de mindste børn, der længe før de kan tale både danser og synger, eller drages af lys og skygge m.m.

En af anbefalingerne i Kunstfondens forskningsprojekt er ”At kunstmøderne udvikles, så de får større betydning – ikke blot for børnene - men også for de deltagende kunstnere, formidlere, lærere og institutioner, som deltager i projekterne.”

Med projektet FESTIVALENS HJERTE ønsker Teatercentrum at sætte fokus på FØR, UNDER og EFTER metoder for at styrke og kvalificere børn i alderen 0-6år, når det gælder deres møder med teater.

TEATEROPLEVELSEN SOM ET LÆNGERE FORLØB

Metoder til at arbejde før, under og efter en forestilling understreger, at teateroplevelsen er en begivenhed, der strækker sig ud over selve teaterforestillingen.

Kunstnere, pædagoger og facilitator fra Teatercentrum udvikler før- og efterforløb med afsæt i kunstnerens æstetiske praksis, pædagogernes kendskab til børnegruppen og Teatercentrums faglighed om teaterforestillinger og festival for at kvalificere selve mødet mellem teaterforestilling og børn.

Dette gøres i samarbejde med Aprilfestivalens værtskommuner i de næste tre år: Teatercentrum rammesætter og koordinerer aktiviteterne i tæt samarbejde med den pågældende værtskommune og løfter dermed aktiviteter ud af dagtilbuddene og ind i hjertet af Aprilfestivalen ved at etablere et æstetisk sanserum hvor børnenes refleksioner kan blomstre og deles med deres familier.

SANSEREFLEKSIONSRUMMET

FESTIVALENS HJERTE er også et fysisk rum, der placeres centralt i kommunen under Aprilfestivalen. Rummet indeholder børnenes forskellige udtryk af forventninger og refleksioner i mødet med teateroplevelser, og skal give dem en mulighed for yderligere refleksioner i mødet teateroplevelser på Aprilfestivalen.

FESTIVALENS HJERTE er dermed et sted, der udstiller de æstetiske, sansede og følte ud- og indtryk børnene har oplevet med teatret i løbet af ugen, og disse ud- og indtryk er netop det vigtigste link til den kerneydelse, som festivalen leverer – nemlig scenekunst, som publikum skal opleve.

Børnene kan tage deres forældre med og vise dem rundt i udstillingen, og en del af rummet vil være en faciliteret installation, hvor børnene selv kan udtrykke sig æstetisk efter at have set teater sammen deres familier.

Nyere forskning, bl.a. ved Matthew Reason, professor i teater for børn og unge, York St. John University, påpeger, at vi kan give teateroplevelsen mere fylde og betydning ved at arbejde med børns perspektiver og udtryk i forbindelse med en teaterforestilling:

“Extending children’s engagement with theatre is about having respect for the abilities of the child audience and consideration for what they can bring to a production as active spectators and interpreters. (….) Children’s theatre can be a fabulous distraction and entertainment for 60 minutes. Or it can be that and a starting point for structured and facilitated play, reflection and investigation.” (Matthew Reason, https://matthewreason.com/)

Det er netop dette startpunkt af faciliteret leg, refleksion og undersøgelse, som Teatercentrum ønsker at motivere og synliggøre på Aprilfestivalen.

Vi ønsker at give børn på 0-6 år muligheder for at forlænge teateroplevelsen ved at give plads til refleksionen efter og forventningen før, og at børn skal have glæde ved at dele oplevelsen både i fællesskabet med deres venner, men også med deres nærmeste familie.

Dette gøres ved en række aktiviteter før og under Aprilfestivalen, som kulminerer i etableringen og åbningen af udstillingsinstallationen FESTIVALENS HJERTE fredag eftermiddag i festivalugen.

// TILBAGE TIL FORSIDEN //

Mere information

Kontakt vores projektansvalige, hvis du ønsker mere information om 'Festivalens Hjerte'.

Konsulent Naja Birke
+45 3150 5942
nb@teatercentrum.dk

Projektet er støttet af Nordea-fonden med 1,5 mio. kr.
Nordea-fonden