Farvergade 10, 5. sal
1463 København K
Danmark
Tlf 35 30 44 00
Fax 35 30 44 01

Plakatudstilling

Sønderborgske Stine Westergaards vinderplakat til Aprilfestival 2017 kan allerede nu så småt ses rundt omkring i Sønderborg Kommune. I efteråret vandt hun konkurrencen, som favnede over i alt 83 forskellige plakater.

En bredt funderet jury udvalgte i efteråret vinderplakaten. Bedømmelsen af plakaterne foregik absolut anonymt, og ingen af juryens medlemmer kendte kunstnernes navne eller bidrag på forhånd. En udenforstående medarbejder i Sønderborg Kommune administrerede de indkomne forslag og holdt konkurrencedeltagernes navne hemmelige for juryen.

Hidtil har kun plakatjuryen set plakaterne. Det ændrer sig nu, da Biblioteket Sønderborg frem til 30. april viser samtlige 83 plakater i konkurrencen.

Plakatudstillingen kan ses inden for bibliotekets åbningstid.

Plakatkonkurrence

(NB! Konkurrencen er nu afsluttet - se vinderplakaten her)

Vil du vinde 10.000 kroner?

Deltag i konkurrencen om udformning af plakaten til næste års Aprilfestival – og vind måske 10.000 kroner.

I 2017 er Sønderborg vært for APRILFESTIVAL – teater for små & store i perioden 23. - 30. april.

Aprilfestivalen er verdens største turnerende teaterfestival med forestillinger for børn og unge. Mere end 120 forskellige professionelle teatre optræder på festivalen. Festivalen afholdes hvert år i en ny dansk kommune, og i 2017 er det i Sønderborg.

Vi har brug for en plakat, der skal udgøre grundstenen i Aprilfestival 2017s visuelle identitet. En plakat, der får en massiv landsdækkende eksponering, da motivet også vil blive brugt til festivalens øvrige tryksager og på mange digitale flader.

Festivalen rykker ind på alle skoler og i alle dagsinstitutioner, og den visuelle identitet kan danne afsæt for workshops med elever og børn.

Den færdige plakat skal indleveres senest 12. september 2016. En dommerkomité vælger det vindende forslag i september måned, og ultimo september vil vi præmiere en vinder med kr. 10.000,-

Alle kan deltage, så måske er det netop dig, der skal give dit særlige bud på årets festivalplakat?

Kriterier
Plakaten skal opfylde følgende kriterier:

  • Plakaten skal kommunikere, at festivalen er et sprudlende forum, der bibringer oplevelser for små og store - med teater, dans og musik.
  • Plakaten skal kommunikere Aprilfestival 2017s overordnede tema: NABOSKAB.
  • Dette skal kommunikeres på en enkel let aflæselig måde. Der vil blive lagt vægt på en grafisk og farverig plakatløsning. Det er vigtigt, at den visuelle idé er enkel og stærk nok til at brande Aprilfestival 2017.
  • Den visuelle idé skal også kunne skabe sammenhæng på tværs af de mange medier og kommunikationskanaler, som Aprilfestivalen benytter sig af. Motivet skal kunne bruges både i sin helhed, men også kunne beskæres. Udsnit samt del-elementer fra motivet skal kunne bruges på billetter, programmer, annoncer, merchandise, digitale flader, som skulpturer etc.
  • Motivet skal afleveres som planche i A3-format/ højformat, men ellers er der ingen designmæssige bindinger (farver, typografi el. lign.) Se de mange og meget forskelligartede plakateksempler fra de tidligere år her.
Plakatens tekst
Tænk over, at der skal være plads til følgende tekst ”APRILFESTIVAL – teater for små & store Sønderborg. 23. – 30. april 2017”.
Vi modtager gerne forslag til placering, som vi dog ikke kan love at opfylde.

Aflevering
Plakaten skal Sønderborg EVENT i hænde senest 12. september 2016.

Der må højst indsendes to forslag til plakat per person, og forslagene skal være væsensforskellige. Fremsendes flere variationer over samme tema, vil kun ét, vilkårligt forslag blive bedømt.

Forslag skal være mærket med et tilfældigt nummer nederst på bagsiden. Navn, adresse, privat telefonnummer, e-mail og cpr.-nummer vedlægges i en lukket kuvert, der er mærket med tilsvarende nummer som nummeret nederst på bagsiden. Bedømmelsen er anonym.

Forslaget indsendes eller afleveres til:

Sønderborg EVENT
Att. Kirsten Steen Lorenzen
Alsion 2
6400 Sønderborg


Information
Har du spørgsmål om konkurrencen, kan du skrive til Stine Dudda indu@sonderborg.dk eller ringe på 27 90 54 74

Konkurrenceudskriver er Sønderborg Kommune, der i samarbejde med Teatercentrum og Sønderborg Teaterforening er værter for årets Aprilfestival.

Dommerkomitéen offentliggører en begrundelse for valg af vinder efter bedømmelsen på Aprilfestivalens hjemmeside. Vinderen får direkte besked.

Ophavsret
Aprilfestivalen forudsætter ved indleveringen til konkurrencen, at forslagsstilleren har den fulde ophavsret til det indleverede forslag. Enhver tvist omkring ophavsret af den præmierede plakat er således alene et mellemværende mellem kunstner og den krænkede. Ved præmiering overdrages den fulde brugsret samtidig til Aprilfestivalen.

Ophavsretten forbliver forslagsstillerens, men kunstneren har ved brugsretsoverdragelsen til Aprilfestivalen samtidig overdraget den fulde brugsret således, at Aprilfestivalen kan bede tredjepart om såvel færdiggørelse af plakatudkastet som alle ændringer, der er betinget af såvel brug som produktionsvilkår herunder ændring af størrelse og opløsning, beskæring mv. som markedsføring af Aprilfestivalen 2017 måtte kræve.

Viser det sig efter præmiering, at uafklarede forhold omkring ophavsretten til det præmierede forslag begrænser Aprilfestivalens brug af plakaten, vil præmiesummen kræves tilbagebetalt.

Al grafisk produktion vil blive udført af tredjepart tilknyttet Aprilfestivalen på baggrund af det leverede materiale. Aprilfestivalen forbeholder sig ret til at ændre strategi og ikke bruge den præmierede plakat i årets markedsføring.

Mere information

Spørgsmål om konkurrencen kan rettes til:

Stine Dudda
Sønderborg Kommune
indu@sonderborg.dk
Tlf: +45 2790 5474

og/eller

Søren Kristoffer Kløft
Teatercentrum i Danmark
sk@teatercentrum.dk
Tlf: +45 4075 6902